דוד פורשר

דוד פורשר

סגן מנהל ממשל זמין וחטיבת חטיבת מוצרים ויישומים

רשות התקשוב הממשלתי

הרצאות מפי דוד פורשר:

דוברים נוספים באירוע IT מוניציפאלי 2015

Open Accessibilty Menu