07:00

Smart City 2015

07:00

התכנסות, ארוחת בוקר קלה

08:00

דברי פתיחה
ד"ר עדי קפליוק

08:10

ברכות
זאביק בילסקי

08:20

המנמ"ר והעיר החכמה
אלי וויימן

08:30

2016 בפתח, האתגרים כבר כאן
מיכל ברק

08:45

הרצאת חברת מטרופולינט
יוסי אסא

09:05

עיר חכמה, הלכה למעשה
מאיר יצחק הלוי
אורי בן ארי

09:35

טכנולוגיה למען ביטחון, בטיחות ופנאי התושב
אור יצהר

09:55

כך מעודדת תל אביב את הסטארטאפים
ליאורה שכטר

10:15

GAZPACHO - פלטפורמה ליישומים ניידים לאנשי שטח והמימוש של ע.תל אביב-יפו
דני בלטוך
רון שני

10:35

הנדסה חכמה לשיפור השירות לתושב

10:55

תשתיות תקשורת עירוניות כפלטפורמה לעיר חכמה
מיכאל אתגר

11:15

הרצאת חברת מיקרוסופט

11:35

חינוך כחלק מהשקעה בעיר חכמה

11:55

ניהול ערוצי תקשורת רב ערוציים לשירות התושב
גדי גילאון

12:10

העיר החכמה לפי דור ה-Y

12:30

הערכות השלטון המקומי לסייבר
עמי שילה

12:45

רישוי זמין - אישור וקבלת היתר בניה דיגיטלים ברשויות המקומיות
דוד פורשר

13:00

בינה עירונית - קבלת החלטות חכמה בעידן של אי וודאות
אדר' רפי רייש

13:15

הגרלת חברת SMBIT

13:20

ארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu